L63 Anttilan ja Tytyrin koulukortteli, Laurentiustalo

Lohjan kulttuurikeskustassa sijaitsevalle Anttilan ja Tytyrin koulujen alueelle on suunnitteilla uusi kou­lu/mo­ni­toi­mi­ja­ta­lo. Asemakaavamuutoksen valmistelu on käynnistynyt em. Laurentius-talolle ja sen ympäristölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteena on tutkia mahdollisuus alueen kehittämiseen, ra­ken­nus­oi­keu­den lisäämiseen ja yhtenäisten pysäköinti- ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den ai­kaan­saa­mi­seen Lohjan keskiaikaisen kirkon valtakunnallisesti merkittävän ra­ken­ne­tun kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tön reunassa. Samalla arvioidaan koulualueen viereisen samassa korttelissa olevan yksityisen asuinkerrostalotontin asemakaavan ajantasaistaminen. Päätökset kaupungin keskustan koulujen si­joit­tu­mi­ses­ta ja koulun alueen kehittämishankkeet vaikuttavat kaa­va­muu­tok­sen sisältöön.

Asemakaava on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2017-2019 mukaisesti vireillä oleva asemakaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

L63 Kaavaselostusluonnos 24.1.2018

Julkaistu kohteessa Blogit